Tytuł dni otwartych: Nauka jest w naszej naturze

Nazwa projektu: Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego

Data: 19.05.2017

Miejsce organizacji dni otwartych: Centrum Dydaktyczno-Badawczego Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego Ul. Mickiewicza 16 A 70-383 Szczecin

Kontakt: Agnieszka Strzelecka agnieszka.strzelecka@usz.edu.pl 91 444 23 72

Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych Uniwersytetu Szczecińskiego otwiera drzwi do pracowni i laboratoriów uchylając rąbka tajemnicy pracy naukowców badających ożywione i nieożywione elementy środowiska przyrodniczego. Dni Otwarte Funduszy Europejskich to doskonała okazja do zapoznania się ze światem fascynujących mikroorganizmów, różnorodnością barw i kształtów skał i minerałów czy bogactwem życia w dawnych epokach geologicznych. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą: • Zobaczyć jajo dinozaura oraz podziwiać inne pradawne organizmy, które przez miliony lat czekały na swoje odkrycie • Przygotować własnoręczny odlew skamieniałości, • Zagłębić się wewnętrzną strukturę skał i minerałów, • Zwiedzić interaktywną wystawę geologiczną z minerałami świecącymi w świetle UV, • Zobaczyć nasiona roślin w powiększeniu, • Poznać mieszkańców morskich głębin, • Prześledzić historię zmian klimatu na Ziemi oraz dowiedzieć się, jakie niezwykłe wydarzenia miały miejsce na wybrzeżu Morza Bałtyckiego.

Harmonogram
Dzień 19.05.2017

09:00 – 09:45 Wykład popularnonaukowy „Historia Ziemi = historia zmian klimatu?”, prowadzący dr Jakub Witkowski, liczba miejsc: 200, aula 317, wykład skierowany do: młodzieży szkolnej, studentów, dorosłych. Poruszana tematyka: W oparciu o przykłady z różnych rejonów Polski oraz świata, wykład pokazuje, że zmiany klimatyczne zachodzą na Ziemi od początku dziejów planety. Najpełniejszy zapis tej fascynującej historii pełnej wielkich zlodowaceń, lasów tropikalnych czy katastrofalnych susz stanowią otaczające nas skały – wystarczy tylko nauczyć się z nich czytać.

10:00 – 10:45 Wykład popularnonaukowy „Czy na Bałtyku zagraża nam tsunami?”, prowadzący dr Andrzej Piotrowski, liczba miejsc:200, aula 317, wykład skierowany do: młodzieży szkolnej, studentów, dorosłych. Poruszana tematyka: Zjawisko niebezpiecznych fal tsunami znane jest głównie z rejonu Pacyfiku i innych obszarów sejsmicznych na ocenach. Jednak w źródłach historycznych można znaleźć informacje na temat gwałtownych, niszczycielskich fal nawiedzających południowe wybrzeże Bałtyku. Wykład odpowie na pytania, czy badania naukowe potwierdzają występowanie tego zjawiska w naszym regionie, jakie czynniki mogą je powodować oraz czy w przyszłości żywioł ten może zagrażać wybrzeżom Morza Bałtyckiego.

09:00 – 10:00, 10:00 – 11:00, 11:00 – 12:00 Warsztaty mikroskopowe „Barwny świat minerałów”, prowadzący mgr Łukasz Maciąg, liczba miejsc 10, sala 213, zajęcia skierowane do: uczniów, studentów, dorosłych. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Poruszana tematyka: Zajęcia przeprowadzone zostaną z użyciem mikroskopów polaryzacyjnych, za pomocą których uczestnicy zapoznają się z szeroką gamą minerałów skałotwórczych oraz ich cechami optycznymi tj. barwa, połysk czy przezroczystość.

09:00 – 09:45 Warsztaty mikroskopowe „Fantastyczny świat roślin, czyli nasiona roślin uprawnych w powiększeniu”, prowadzący: Agata Szyduk, Urszula Rydzewska, liczba miejsc: 12, sala 209, zajęcia skierowane do: uczniów, studentów, dorosłych. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Poruszana tematyka: Warsztaty odbywają się w nowoczesnej sali mikroskopowej. Uczestnicy uczą się pracy z mikroskopem stereoskopowym, pod którym można oglądać okazy o wielkości 0,2 mm – kilka centymetrów. Rozpoznają nasiona wybranych roślin użytkowych, ćwicząc spostrzegawczość i zapoznając się z różnorodnością otaczającej nas przyrody.

10:00 – 10:45 Warsztaty mikroskopowe „Świat okrzemek – na czym polega znaczenie maleńkich organizmów jednokomórkowych?”, prowadzący: mgr Ewa Górecka, mgr Marta Krzywda, liczba miejsc: 12, sala 209, zajęcia skierowane do: uczniów, studentów, dorosłych. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Poruszana tematyka: warsztaty odbywają się w pracowni mikroskopowej, gdzie uczestnicy uczą się pracy z mikroskopami biologicznymi. W trakcie zajęć uczestnicy dowiedzą się, czym są organizmy zwane okrzemkami, gdzie występują oraz jakie jest ich zastosowanie w badaniach naukowych i działalności gospodarczej człowieka.

11:00 – 12:45, 13:00 – 13:45 Warsztaty „Co w Bałtyku piszczy? Czyli co, oprócz ryb, żyje w Morzu Bałtyckim”, prowadzący; dr Małgorzata Bąk, mgr Marcin Wroniecki, liczba miejsc: 12, sala 209, zajęcia skierowane do: uczniów, studentów, dorosłych. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Poruszana tematyka: warsztaty odbywają się w pracowni mikroskopowej, z wykorzystaniem mikroskopów stereoskopowych i biologicznych. Uczestnikom zostanie zaprezentowany bogaty świat fauny i flory Morza Bałtyckiego. Zajęcia pokazują, iż na ekosystem Bałtyku składają się nie tylko ryby, lecz także szeroka grupa fascynujących i potrzebnych zwierząt bezkręgowych, żyjących na dnie morskim i w toni wodnej.

09:00 – 10:30, 11:00 – 12:30, 13:00 – 14:30 Warsztaty paleontologiczne i zwiedzanie wystawy geologicznej, prowadzący: mgr Robert Woziński i studenci wolontariusze, liczba miejsc: 1 klasa szkolna (maks. 25 osób), sala 101, zajęcia skierowane do: uczniów szkół podstawowych. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Poruszana tematyka: Zajęcia zapoznające z bogactwem form życia w minionych epokach geologicznych. Uczestnicy warsztatów będą mogli własnoręcznie przygotować odlewy skamieniałości. Zajęcia uzupełnione są zwiedzaniem wystawy geologicznej bogatej w okazy skał, minerałów, skamieniałości i meteorytów. Dodatkowe atrakcje: gra „Surowce Polski”, gablota z minerałami fluorescencyjnymi.

09:00 – 10:30, 11:00 – 12:30, 13:00 – 14:30 Projekcja filmów o tematyce geologicznej wraz ze zwiedzaniem wystawy geologicznej, prowadzący dr Dominik Zawadzki i studenci wolontariusze, liczba miejsc: 1 klasa szkolna (maks. 25 osób), sala 102, zajęcia skierowane do: uczniów szkół podstawowych. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Poruszana tematyka: Projekcja filmów prezentujących świat stworzeń z minionych epok geologicznych, w tym dinozaurów. Zajęcia uzupełnione są zwiedzaniem wystawy geologicznej bogatej w okazy skał, minerałów, skamieniałości i meteorytów. Dodatkowe atrakcje: gra „Surowce Polski”, gablota z minerałami fluorescencyjnymi.

09:00 – 15:00 w odstępach półgodzinnych Prelekcje „ ‘Szuwarkiem’ po szerokich wodach”, prowadzący: mgr Paweł Osóch, mgr Agnieszka Strzelecka, liczba miejsc: 1 klasa szkolna, miejsce; dziedziniec CDBNPUS, zajęcia skierowane do: uczniów, studentów, dorosłych. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Poruszana tematyka: ‘Szuwarek’ to katamaran badawczy stanowiący element wyposażenia CDBNPUS. Uczestnicy zajęć dowiedzą się, w jaki sposób naukowcy wykorzystują taki sprzęt do swoich badań, dokąd można popłynąć katamaranem, w co jest wyposażony oraz jak wygląda praca na jego pokładzie.

  • Biblioteka Międzywydziałowa US

  • Centrum Biologii Molekularnej i Biotechnologii

  • Centrum Badań Strukturalno-Funkcjonalnych Człowieka

  • Centrum Dydaktyczno-Badawcze Nauk Przyrodniczych

  • Service Inter-Lab