wyklad
 • 19 maja 2017 r. o godz. 11.30 zapraszamy do sali 155 na
  Wydział Humanistyczny przy ul. Krakowskiej 71-79 na wykład otwarty prof. dra hab. Andrzeja Nowaka pt.
  „Rosja i Europa: historia i teraźniejszość”

 • andrzejnowakAndrzej Nowak — ur. w 1960 r. w Krakowie; absolwent, a obecnie profesor zwyczajny i kierownik Zakładu Historii Europy Wschodniej w Instytucie Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także profesor zwyczajny w Instytucie Historii PAN w Warszawie. Specjalizuje się w zakresie dziejów Europy Wschodniej oraz badań porównawczych nad imperiami. Wykładał na uniwersytetach amerykańskich (Columbia, Harvard, Rice, Univ. oF Virginia, Duke, Chapel Hill), angielskich (Cambridge, Univ. College London), kanadyjskich (Toronto, Simon Fraser, McGill, Univ. of Alberta), jak również m.in. w Brnie, Tokio, Dublinie. Członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP, a także Kolegium IPN; przewodniczący Rady Centrum Polsko–Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. Członek kolegium redakcyjnego „Kwartalnika Historycznego”, „Dziejów Najnowszych”, a także redaktor naczelny „Studiów z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-Wschodniej”. Od 1980 roku zaangażowany w działalność publicystyczną w ramach drugiego obiegu. W stanie wojennym współ-organizator tzw. WUJ-a (Wolnego UJ), prowadzącego wykłady dla grup robotniczych; współpracownik Chrześcijańskiego Uniwersytetu Robotniczego prowadzonego przez ks. Kazimierza Jancarza w Nowej Hucie. Od 1988 roku sekretarz redakcji, a następnie redaktor naczelny wywodzącego się z „podziemia” dwumiesięcznika „Arka”. Od końca 1994 roku do końca 2012 roku redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Opublikował 29 książek (m.in. Polska i „trzy” Rosje. Studium polityki wschodniej Piłsudskiego, History and Geopolitics: A Contest for Eastern Europe, Pierwsza zdrada Zachodu: 1920 — zapomniany appeasement, pierwsze trzy z zaplanowanych 11 tomów Dziejów Polski) —w łącznym nakładzie ponad 300 tys. egzemplarzy. Laureat programu MISTRZ Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, wyróżniany także trzykrotnie Nagrodą KLIO (dla najlepszej książki historycznej roku), Nagrodą literacką im. JózeFa Mackiewicza, Nagrodą Historyczną im. Kazimierza Moczarskiego, Nagrodą im. Jerzego Giedroycia, Nagrodą naukową im. Włodzimierza Pietrzaka. W 2016 roku odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

 • Święto US 2017

  Święto Uniwersytetu Szczecińskiego to wydarzenie, które na stałe wpisało się w akademicką tradycję Szczecina.
  Czytaj więcej
 • Program obchodów

  Zapraszamy do zapoznania się z programem obchodów Święta US 2017. W programie, m.in. koncert, piknik oraz festyn.
  Czytaj więcej
 • Galeria

  Zachęcamy do zapoznania się z galerią wydarzeń, które towarzyszyły obchodom święta US na przestrzeni lat.
  Czytaj dalej